Dzięki pomocy Fundacji PKO Banku Polskiego 8 kwietnia 2015 rozpoczęliśmy dożywianie 20 dzieci z PSP w Woli Taczowskiej. Od pewnego czasu pragnęliśmy spełnić potrzebę dożywiania w tej szkole. Dzięki zaangażowaniu całego zespołu Fundacji Dobry Duszek oraz wsparciu Pana  Jarosława Grzechnika, Dyrektora Oddziału PKO Banku Polskiego w Radomiu. Fundacja PKO Banku Polskiego pomyślnie zaakceptowała nasz wniosek, który umożliwił nam rozpoczęcie dożywiania oraz zakup termosów do przewozu posiłków.