Żywność PEAD

„Dobry Duszek” pomaga nie tylko najmłodszym, ale także całym rodzinom. Od 2005 roku fundacja przekazuje także żywność wszystkim potrzebującym osobom. W tej chwili „Dobry Duszek” pomaga 1400 osobom, którym przekazuje żywność. Działania te są prowadzone w ramach programu unijnego dostarczania żywności dla najuboższej ludności Unii Europejskiej

Odbiorcami fundacyjnej pomocy są rodziny: wielodzietne, niepełne, będące w trudnej sytuacji materialnej.
Jeżeli możemy Ci pomóc lub znasz kogoś kto potrzebuje naszej pomocy skontaktuj się z nami.  tel. (48) 679 70 01

Żywność otrzymujemy z Radomskiego Banku Żywności z unijnego programu PEAD oraz ze świątecznych zbiórek żywności.

W 2005 – 2006 r.  pomoc otrzymało  300 osób – przekazano 10 908 kg żywności.
Wrzesień  2006r.  dla 238 osób – żywność ze zbiórki „Podziel się posiłkiem”

77 78

zorganizowaną przez:  Danone, Fundację Polsat, Bank Żywności.

Grudzień 2006r.   wsparcie otrzymało 200 osób – żywność ze zbiórki świątecznej zorganizowanej przez Radomski Bank Żywności.

w  2007r.  wsparcie w formie żywności otrzymało 650 osób -29 418 kg żywności.

W 2008r.   wsparcie w formie żywności otrzymało 1000 osób – 47 977 kg w tym Olkusz 4 077 kg żywności.

W 2009r. wsparcie w formie żywności otrzymało 1350 osób – 68 029,82 kg żywności. Olkusz dla 300 osób.

W 2010r. wsparcie w formie żywności otrzymało 1350 osób -przekazano 85 000 kg żywności.

W 2011r. przekazaliśmy paczki żywnościowe dla 1450 osób – 101 799,3 kg żywności.

W 2012r. przekazaliśmy paczki żywnościowe dla 1400 osób – 64 205,08 kg.

Do chwili obecnej przekazaliśmy 350tys ton żywności.