Ruszyła kolejna odsłona projektu „DOBRY + DUSZEK = PEŁNY BRZUSZEK”

Celem projektu jest zabezpieczenie jednego posiłku dziennie dla dzieci, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej; ochrona zdrowia dzieci z problemami niedożywienia. Adresatami projektu są dzieci i młodzież z rodzin wielodzietnych, borykających się z bezrobociem, osieroconych, będących w trudnej sytuacji życiowej, uczęszczających do szkół podstawowych i świetlic środowiskowych na terenie subregionu radomskiego.

 

Więcej informacji na temat inicjatywy „DOBRY + DUSZEK = PEŁNY BRZUSZEK” znajduje się na stronie internetowej Fundacji PKO Banku Polskiego

https://www.fundacjapkobp.pl/foundation/user/user_projects