Informacja dotycząca Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 Podprogram 2017/2018 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym

Priorytetem Fundacji jest pomoc rodzinom wielodzietnym.
Rodziny będące w trudnej sytuacji życiowej bądź zdrowotnej winny zgłosić się do właściwego Ośrodka Pomocy Społecznej celem pobrania skierowania ( załącznik nr 5 do wytycznych) i złożenia go w Fundacji ul. Mokra 2. w godz. 8 – 16 do końca września 2017r.