Strona Główna

Jak pomagamy

Do chwili obecnej przekazaliśmy ponad 130 000 gorących posiłków oraz 1000 ton żywności dla 1300 osób.

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Możesz pomóc na wiele sposóbów. Podaruj obiad dla jednego dziecka. Miesięczny koszt obiadów wraz z dodatkami wynosi 176,00 zł.

Galeria zdjęć

Sprawdź jak pomagamy potrzebującym dzieciom. Przekonaj sie sam w jaki sposób Twoje zaangażowanie przekłada się na uśmiech dziecka.

Możesz wesprzeć nasze działania

Historia naszej fundacji

Działania na rzecz rozwiązywania problemu niedożywienia wśród dzieci oraz młodzieży rozpoczęliśmy w 2003 roku jako oddział warszawskiej Fundacji „Pożywienie Darem Serca”.

W roku szkolnym 2003/2004 posiłki dostarczaliśmy własnym transportem dla 60-ciorga dzieci: 20 szt. do  PSP nr 19 znajdującego się na ul. Energetyków 10 oraz 40szt. do PSP Lesiów. W sumie przekazaliśmy 9000 sztuk ciepłych obiadków.  Gorące posiłki przygotowaliśmy w kuchni w domu weselnym, dzięki przychylności właścicieli.

Od 9 sierpnia 2005 r. działamy jako odrębna organizacja pod nazwą Fundacja „Dobry Duszek”. Po rozpoznaniu potrzeb postanowiliśmy utworzyć własną kuchnię przy ul. Mokrej 2. Darczyńcą lokalu o pow. 200m2 jest pan Józef Chmurzyński, właściciel firmy Wytwórnia Betonu.

Wspólnymi siłami wykonaliśmy:

 • instalację wodno-kanalizacyjną, instalację CO2, instalację gazową,
 • zakupiliśmy urządzenia central wentylacyjnych,
 • zamontowaliśmy przewody wentylacyjne wewnątrz pomieszczeń.

W grudniu 2008r. zamontowaliśmy kominki wentylacyjne oraz centralne okapy kuchenne.

Następnie zostały wykonane:

 1. roboty budowlano-wykończeniowe,
 2. zamontowanie wyposażenia kuchni.

W styczniu 2010r. przeprowadziliśmy prace wykończeniowe w lokalu- zyskały na tym kuchnia oraz jadalnia.

W dniu 11 grudnia 2010 r. o godzinie 12.00 odbyło się uroczyste otwarcie kuchni w Fundacji „Dobry Duszek” ul. Mokra 2. 
Swoją obecnością zaszczycili nas: Sz.P. Joanna Przetakiewicz- fundatorka, która sfinansowała prace remontowo-wykończeniowe i pomogła wyposażyć kuchnię w podstawowy sprzęt oraz Sz.P. Józef Chmurzyński-darczyńca lokalu.

PREZENTACJA DO POBRANIA:
Prezentacja Dobry Duszek 08 marca 2019

Cele Dobrego Duszka

 1. Działalność charytatywna na rzecz rozwiązania problemu niedożywienia wśród dzieci i młodzieży.
 2. Działalność na rzecz ochrony zdrowia, ekologii, oświaty i wychowania.
 3. Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów współpracy między społeczeństwami.
 4. Pomoc społeczna w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób poprzez przyznawanie stypendium uczniom uzdolnionym z tych rodzin.

Działalność Fundacji jest realizowana głównie poprzez:

 • Bezpłatne wydawanie posiłków dla dzieci i młodzieży.
 • Szkolenia, sympozja, warsztaty, prezentacje.
 • Organizowanie turnusów, obozów edukacyjnych, obozów wypoczynkowo-edukacyjnych.