EnglishPolski

O fundacji

Statut fundacji

Pobierz

Sprawozdanie merytoryczne 2022

Pobierz

Sprawozdanie finansowe 2022

Pobierz

Nasze początki

Pobierz
Założycielka fundacji i Członek Zarządu

Małgorzata Patynowska

Jestem wdzięczna Bogu i ludziom, że pomogli mi odkryć to co chcę w życiu robić.

Realizacja głównego celu fundacji, jakim jest przygotowanie i dostarczanie pożywienia dla potrzebujących dzieci, jak również otrzymywanie na ten cel darowizn od ludzi o wielkich sercach, sprawia że jestem świadkiem jak dobro zakwita i owocuje. 

5 listopada 2003 r. wspólnie z moją siostrą Dorotą oraz zaprzyjaźnionymi osobami, rozpoczęliśmy działania fundacji. Przyrządzaliśmy posiłki i dostarczaliśmy posiłki do szkół własnym transportem. 

Wszystko to było możliwe dzięki właściwym osobom. Takimi właśnie ludźmi otaczam się na co dzień, chwilami tracąc poczucie rzeczywistości i wierząc, że jest tylko dobro.

ZAKRES DZIAŁAŃ STATUTOWYCH FUNDACJI OBEJMUJE:

działalność charytatywną na rzecz rozwiązywania problemu niedożywienia wśród dzieci i młodzieży.
działalność na rzecz ochrony zdrowia, ekologii, oświaty i wychowania
działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów współpracy między społeczeństwami.
pomoc społeczną w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób poprzez przyznawanie stypendium uczniom uzdolnionym z tych rodzin.

DZIAŁALNOŚĆ FUNDACJI REALIZOWANA JEST GŁÓWNIE POPRZEZ:

bezpłatne wydawanie posiłków dla dzieci i młodzieży
szkolenia, sympozja, warsztaty, prezentacje
organizowanie turnusów, obozów edukacyjnych, obozów wypoczynkowo -edukacyjnych.
Prezes Zarządu

Dorota Kacprowicz

Kompetencje - wykształcenie wyższe z zakresu:

Zarządzania Zasobami Ludzkimi
Administracji Publicznej – Wydział Nauk Prawnych 
Psychologii Biznesu dla Menedżerów
Master of Business Administration - Warsaw University of Business 

(...) Żaden człowiek nie jest samotną „górą lodową” dryfującą po oceanie historii; każdy z nas należy do wielkiej rodziny, w której ma swoje miejsce i swoją rolę do odegrania. Egoizm odbiera nam słuch i mowę, miłość otwiera oczy i rozszerza serce (...)

Św. Jan Paweł II, Orędzie na XI ŚDM,

Rada fundacji

Monika Gaczyńska

Przewodnicząca Rady Fundacji

Anna Szczygielska

V-ce Przewodnicząca Fundacji

Katarzyna Lemańska

Sekretarz Rady Fundacji
Fundacja Dobry Duszek © 2024 Wszelkie prawa zastrzeżone
sunheartgraduation-hatheart-pulsedinnersmilethumbs-up