EnglishPolski

Wakacje z Dobrym Duszkiem 2023

Fundacja "Dobry Duszek" realizuje zadanie publiczne w zakresie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Radomia na lata 2022-2025 pn. "Zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży zagrożonej uzależnieniami". 

 

Projekt został dofinansowany ze środków Gminy Miasta Radomia.

 

 

W ramach projektu "Wakacje z Dobrym Duszkiem" dofinansowany został wyjazd 30 dzieci mieszkających na terenie Radomia. W wyjeździe wzięły udział dzieci z Polski i Ukrainy w wieku 7-16 lat. Wyjazd nad morze do Stegny odbył się w terminie 01.08-12.08.2023r.

Opiekę nad dziećmi sprawowała 4 osobowa kadra - kierownik kolonii, 2 opiekunów dwujęzycznych oraz psycholog zatrudniony na miejscu. Podczas pobytu odbyło się 20h zajęć profilaktycznych i warsztatowych z psychologiem. W trakcie spotkań szczególną uwagę poświęcono zagrożeniom związanym z zażywaniem substancji psychoaktywnych takich jak narkotyki i dopalacze. Wyjaśnione zostały skutki jakie niesie za sobą zażywanie i posiadanie takich substancji. Poruszony został również problem uzależnień od elektroniki, w tym głównie od telefonu i komputera. Rozmawiano również m.in o asertywności, o radzeniu sobie z emocjami oraz o silnych i słabych stronach. Zajęcia zostały zakończone ankietą ewaluacyjną.

Czas wolny spędzany był aktywnie na grach i zabawach zespołowych oraz na wyjściach nad wodę.  Ze względu na wypoczynek nad morzem zostało zorganizowane spotkanie z ratownikiem. Podczas spotkania dzieci zostały poinstruowane jak zachowywać się nad wodą, aby wybierać tylko strzeżone kąpieliska i stosować się do regulaminu i znaków ustawionych na plażach. W ramach wyjazdu odbyła się wycieczka do Gdyni, w tym zwiedzanie Centrum Nauki Experyment, zwiedzanie Mini Zoo, rejs statkiem, podróż meleksem, inscenizacja występu teatralnego. Podczas pobytu w ośrodku zostały zorganizowane także konkursy – plastyczny oraz na Miss i Mistera kolonii, ogniska oraz dyskoteka.

Głównym celem projektu było wsparcie dzieci i młodzieży w ich rozwoju. Celem zajęć profilaktycznych było eliminowanie i zmniejszenie czynników ryzyka oraz wzmacnianie czynników chroniących, które oddziałują na dzieci i młodzież. Uczestniczące w zajęciach dzieci miały okazję nauczyć się jak radzić sobie z trudną sytuacją, jakie podejmować działania alternatywne, związane ze zdrowym stylem życia i aktywnością fizyczną. Podczas wyjazdu podopieczni mogli odreagować swoje emocje, nauczyli  się jak nie ulegać negatywnym wpływom, jak radzić sobie z problemami, jak żyć zdrowo i bezpiecznie.

 

Tegoroczny wyjazd został również dofinansowany przez Fundację Polki Mogą Wszystko, w ramach programu "Bezpieczna przystań - działania terenowe - Edycja II".

 

 

Zadanie publiczne pn. "Wakacje z Dobrym Duszkiem - wyjazd dla dzieci z Polski i Ukrainy" zostało dofinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach konkursu: Nabór ofert w trybie art. 19a - zadanie publiczne pn. „Wsparcie organizacji pozarządowych w trybie "małych dotacji" na rzecz uchodźców z Ukrainy”.

 

 

 

Najserdeczniejsze podziękowania za wsparcie wyjazdu wakacyjnego dzieci należą się także Zakładom Automatyki Kombud S.A., ITM Poland Sp. z o.o., Jadar Sp. z o.o., Precision Machine Parts Poland Sp. z o.o., Supron 3 Sp. z o.o., Trend Glass Sp. z o.o. oraz Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. i wszystkim tym, którzy wsparli nasz projekt wyjazdu integracyjnego dzieci z Polski i Ukrainy.

 

Pozostałe aktualności

Fundacja Dobry Duszek © 2024 Wszelkie prawa zastrzeżone
sunheartgraduation-hatheart-pulsedinnersmilethumbs-uparrow-right