Pomoc żywnościowa

 Fundacja w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 otrzymała do dystrybucji 4190kg żywności. Żywność ta została przekazana dla 532 osób. Realizacja tego projektu była możliwa dzięki zaangażowaniu podopiecznych, wolontariuszy oraz stażystów. Dziękujemy za współpracę i pomoc dzięki niej dotarły do nas rodziny potrzebujące takiego wsparcia z terenu takich gmin jak: Przytyk, Zakrzew, Potworów, Wolanów, Jedlińsk, Orońsko, Ciepielów, Wieniawa, Kowala, Gielniów, Szydłowiec oraz MOPS Radom

dobry duszek 1